BRK - Digitale Kadastrale Kaart (DKK v4) - Database Dumps

Basisregistratie Kadaster (BRK). Database dumps van het product "DKK" Digitale Kadastrale Kaart (versie 4). De DKK bron zoals geleverd door Kadaster-PDOK bestaat uit een set van GML bestanden:

  • dkk_perceel.gml - perceelvlakken/-polygonen met perceelnummers
  • dkk_kadastralegrens.gml - vastgestelde, voorlopige en administratieve kadastrale grenzen
  • dkk_pand.gml - bebouwing met huisnummers (uit BGT)
  • dkk_openbareruimtelabel.gml - weg- en waterloopnamen (uit BGT)

  • huisnummers plus weg- en waterloopnamen zijn labels heetten voorheen "Annotaties"

  • pand-contouren heetten voorheen "Bebouwingen"

Belangrijk: met ingang van februari 2020 is het Kadaster-product BRK-DKK alleen in versie 4 beschikbaar. Versie 3 is uitgefaseerd, zie [1]. Meer info over deze dataset [2] en de schema's [3] vindt u via Kadaster en PDOK:

De bestanden zoals hier beschikbaar zijn een conversie van bovengenoemde bronbestanden naar PostGIS.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-kadaster-brk-
Beheerder Just van den Broecke
Versie 230901
Laatst gewijzigd september 2, 2023, 15:43 (CEST)
Gecreëerd februari 6, 2020, 16:53 (CET)