BRK - Digitale Kadastrale Kaart (DKK v5) - Database Dumps

Basisregistratie Kadaster (BRK). Database dumps van het product "DKK" Digitale Kadastrale Kaart (versie 5, per 1 maart 2024). De DKK bron zoals geleverd door Kadaster-PDOK bestaat uit een set van GML bestanden:

  • kadastralekaart_perceel.gml - perceelvlakken/-polygonen met perceelnummers
  • kadastralekaart_kadastralegrens.gml - vastgestelde, voorlopige en administratieve kadastrale grenzen
  • kadastralekaart_kwaliteit.gml - kwaliteit van bovengenoemde grenslijnen
  • kadastralekaart_pand.gml - bebouwing met huisnummers (uit BGT) *
  • kadastralekaart_openbareruimtelabel.gml - weg- en waterloopnamen (uit BGT) **

* pand-contouren heetten voorheen "Bebouwingen"

** huisnummers plus weg- en waterloopnamen zijn labels heetten voorheen "Annotaties"

Versie 3 en 4 zijn uitgefaseerd. Per 1 maart 2024 is geotoko.nl over op BRK-DKK v5. Voornaamste wijziging van v4 naar v5 is een extra GML bestand, en dus PostGIS tabel, met grenslijn-kwaliteit. Zie ook Kadaster Wijzigingen Kadastrale Kaart v5 PDF

Meer info over deze dataset [1] en de (GML) schema's [2] vindt u via Kadaster en PDOK:

De bestanden zoals hier beschikbaar zijn een conversie van bovengenoemde GML bronbestanden naar PostGIS.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-kadaster-brk-
Beheerder Just van den Broecke
Versie 240601
Laatst gewijzigd juni 2, 2024, 12:41 (CEST)
Gecreëerd februari 6, 2020, 16:53 (CET)