BRT - TOP10NL - Database Dumps

TOPNL bestanden zijn object-gerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend.

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt TOP10NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. Het bestand is uniform en consistent. TOP10NL is bovendien landsdekkend, dit betekent dat u het als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron https://zakelijk.kadaster.nl/-/top10nl
Beheerder Just van den Broecke
Laatst gewijzigd februari 14, 2020, 11:43 (CET)
Gecreëerd februari 6, 2020, 17:32 (CET)