BRT - TOP10NL - Database Dumps

TOPNL bestanden zijn object-gerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend. NB de Top50NL t/m Top1000NL is tezamen een apart product, zie deze link. U kunt ook alle BRT producten verkrijgen.

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt TOP10NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. Het bestand is uniform en consistent. TOP10NL is bovendien landsdekkend, dit betekent dat u het als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron https://zakelijk.kadaster.nl/-/top10nl
Beheerder Just van den Broecke
Versie 240605
Laatst gewijzigd juni 5, 2024, 19:54 (CEST)
Gecreëerd februari 6, 2020, 17:32 (CET)