BRT - TOP50-1000NL - Database Dumps

BRT Top50NL, Top100NL, Top250NL, Top500NL en Top1000NL database dumps. NB de Top10NL PostGIS dump is een apart product, zie deze link. U kunt ook alle BRT producten verkrijgen.

TOPNL bestanden zijn object-gerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend.

TOP50-1000NL zijn digitale topografische basisbestanden van het Kadaster. Deze zijn vervaaardigd door generalisatie van de TOP10NL, het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt TOP10NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. Daarboven gebruikt u de bestanden TOP50 t/m 1000NL. De bestanden zijn uniform, consistent en landsdekkend. Dit betekent dat u deze als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl
Beheerder Just van den Broecke
Versie 240605
Laatst gewijzigd juni 5, 2024, 19:54 (CEST)
Gecreëerd december 24, 2020, 13:03 (CET)